Oбразователни продукти

Статии

Приложение на конструкторите в детското развитие

27 май 2019г.

От поколения конструкторите присъстват в игрите на децата. Когато наблюдавате комфорта на подреждането на цветни части с различни, интригуващи форми, всъщност сте свидетели на един изключителен, уникален процес на изучаване на формите и възможностите за комбинирането им.

Конструкторите позволяват на детето да се превърне в малък учен, който намира отговори на много важни въпроси: Колко сила трябва да се вложи, за да се свържат отделните сегменти? Какво ще се случи, когато бъдат съчетани? Как да реализирате собствените си идеи?

Разкриването на тези на пръв поглед прости въпроси, в очите на децата, се превръща в невероятно откритие, което с течение на времето им позволява да строят все по-сложни конструкции. Конструкторите за деца отговарят на естествените им нужди, т.е. непрекъснато удовлетворяване на любопитството. Те като малки математици преброяват, групират и се учат да мислят логично и аналитично.

Конструкторите могат да бъдат чудесно образователно средство за терапия.

Да играеш с конструктор не е задължително самостоятелно занимание. Когато заедно със своите приятели децата започнат „работа“ по нов строителен проект, ефектите ще бъдат не само задоволителни, но и изключително информативни. От импулса, който е спонтанно хвърлен, до окончателното изграждане, в което всеки член на групата има дял - трудно е да си представим по-свободен и по-лесен начин за развитие на социалните умения, да научите повече за различни гледни точки и намиране на компромиси.

Въпреки, че може да изглежда, че в тази игра става дума за изграждане на замък, град или всяка друга конструкция, това е много по-важен урок по емпатия, откритост към другите, решаване на проблеми и взаимна радост от успеха. Това е и начин за укрепване на връзките.

Безгрижните мигове, прекарани в аранжирането на превозни средства, изучаването на животинския свят или други окупиращи структури, ще останат в паметта с години.

Конструкторите имат дългогодишна традиция, така че те биха могли да се превърнат във връзка между възрастни и деца, свързващи поколенията.

статии 1 - 6 от 8

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш

20 август 2019г.

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш През 1966 г. унгарският математик и педагог издава книгата „Логика и логически игри“. В нея са изложени идеи за игри с едно универсално множество от модели на геометрични фигури, чрез които децата навлизат неусетно в света на логиката и овладяват логически операции и отношения, които иначе са им невъзможни за разбиране.

Повече

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ

20 юни 2019г.

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ Дидактичните пръчици, разработени от белгийския математик и педагог Жорж Кюизинер, са широко използвани в цял свят. Наричани са още „числа в цветове”, защото нагледно представят числата - колкото

Повече

Приложение на конструкторите в детското развитие

27 май 2019г.

Приложение на конструкторите в детското развитие От поколения конструкторите присъстват в игрите на децата. Когато наблюдавате комфорта на подреждането на цветни части с различни, интригуващи форми, всъщност сте свидетели на един изключителен, уникален процес на изучаване на формите и възможностите за комбинирането им.

Повече

Педагогически метод ХАБА

17 май 2019г.

Педагогически метод ХАБА Основни принципи:
- РАВНОПОСТАВЕНОСТ (учителят участва като съиграч и съмишленик в играта, а не само като наставник);
- ИДЕНТИЧНОСТ (всеки участник в школата има привилегия да носи отличителни знаци на школата);
- ОТГОВОРНОСТ (отговорно отношение при спазване на игровите правила и опазването на игровия материал);
- ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД (съобразяване с индивидуалността и интересите на децата);
- ЕКИПНОСТ (открита комуникация, градивност и новаторство в съвместната работа на екипа – педагози-родители-организатори-институции).

Повече

Модел на атом

19 април 2019г.

Модел на атом Атомът е най-малката градивната частица на елементите, която запазва техните химични свойства. Състои се от атомно ядро с положителен електричен заряд и отрицателно заредени електрони, които формират електронна обвивка. Размерите му са от порядъка на 10-10 m, а маса му е около 10-27 – 10-25 kg.

Повече

Какво представлява метода Монтесори?

12 март 2019г.

Какво представлява метода Монтесори? Според този метод обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди тригодишна възраст. Този процес трябва да се случва без манипулиране на поведението чрез наказания и награди. Главната цел е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца.

Повече