Oбразователни продукти

Статии

Педагогически метод ХАБА

17 май 2019г.

Основни принципи:

 • - РАВНОПОСТАВЕНОСТ (учителят участва като съиграч и съмишленик в играта, а не само като наставник);
 • - ИДЕНТИЧНОСТ (всеки участник в школата има привилегия да носи отличителни знаци на школата);
 • - ОТГОВОРНОСТ (отговорно отношение при спазване на игровите правила и опазването на игровия материал);
 • - ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД (съобразяване с индивидуалността и интересите на децата);
 • - ЕКИПНОСТ (открита комуникация, градивност и новаторство в съвместната работа на екипа – педагози-родители-организатори-институции).

Резултати, които могат да се постигнат:

 • 1) Създаване на траен интерес у деца и възрастни (учители и родители) към образователните игри ХАБА;
 • 2) Развиване на емоционалната интелигентност у децата;
 • 3) Формиране на умения за детерминиране поведението на децата в игровите правила и правилата за организацията на играта;
 • 4) Създаване на условия за споделяне на общата победа и загуба от играта;
 • 5) Затвърждаване познанията на децата за околния свят- предметен и социален;
 • 6) Стимулиране общуването между децата с цел взаимоопознаване и самопознание;
 • 7) Възпитаване на хуманни взаимоотношения в процеса на играта (честна игра, толерантност, приемане на загуба, поздрав за победителя и др.)

По този метод е създаден проект, които е приложен в няколко детски градини в Пловдив и Пазарджик със съдействието на доц. д-р Елена Събева, от пловдивския педаготически университет.

Според доц. д-р Елена Събева ХАБА е:
Форма, метод, средство за педагогическо взаимодействие, посредством което се постигат следните цели:

 • Х - армония във взаимоотношенията
 • А – втодидактизъм (самообучение)
 • Б - орбеност и честна игра
 • А - социране към регламентирана с игрови правила дейност

През месец април 2017 г. е заснет филм „Функциите на игрите ХАБА в образователното пространство на детските градини“.

По-долу можете да разгледате откъси от филма:

Информацията е предоставена от ТМ ИЛИНОР

статии 1 - 6 от 8

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш

20 август 2019г.

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш През 1966 г. унгарският математик и педагог издава книгата „Логика и логически игри“. В нея са изложени идеи за игри с едно универсално множество от модели на геометрични фигури, чрез които децата навлизат неусетно в света на логиката и овладяват логически операции и отношения, които иначе са им невъзможни за разбиране.

Повече

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ

20 юни 2019г.

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ Дидактичните пръчици, разработени от белгийския математик и педагог Жорж Кюизинер, са широко използвани в цял свят. Наричани са още „числа в цветове”, защото нагледно представят числата - колкото

Повече

Приложение на конструкторите в детското развитие

27 май 2019г.

Приложение на конструкторите в детското развитие От поколения конструкторите присъстват в игрите на децата. Когато наблюдавате комфорта на подреждането на цветни части с различни, интригуващи форми, всъщност сте свидетели на един изключителен, уникален процес на изучаване на формите и възможностите за комбинирането им.

Повече

Педагогически метод ХАБА

17 май 2019г.

Педагогически метод ХАБА Основни принципи:
- РАВНОПОСТАВЕНОСТ (учителят участва като съиграч и съмишленик в играта, а не само като наставник);
- ИДЕНТИЧНОСТ (всеки участник в школата има привилегия да носи отличителни знаци на школата);
- ОТГОВОРНОСТ (отговорно отношение при спазване на игровите правила и опазването на игровия материал);
- ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД (съобразяване с индивидуалността и интересите на децата);
- ЕКИПНОСТ (открита комуникация, градивност и новаторство в съвместната работа на екипа – педагози-родители-организатори-институции).

Повече

Модел на атом

19 април 2019г.

Модел на атом Атомът е най-малката градивната частица на елементите, която запазва техните химични свойства. Състои се от атомно ядро с положителен електричен заряд и отрицателно заредени електрони, които формират електронна обвивка. Размерите му са от порядъка на 10-10 m, а маса му е около 10-27 – 10-25 kg.

Повече

Какво представлява метода Монтесори?

12 март 2019г.

Какво представлява метода Монтесори? Според този метод обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди тригодишна възраст. Този процес трябва да се случва без манипулиране на поведението чрез наказания и награди. Главната цел е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца.

Повече