Oбразователни продукти

Статии

Какво представлява метода Монтесори?

12 март 2019г.

Според този метод обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди тригодишна възраст. Този процес трябва да се случва без манипулиране на поведението чрез наказания и награди. Главната цел е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца.

Етапи при детското развитие според метода Монтесори:
 • • от 0 до 3 години – време, в което се развива детската душевност, която се влияе от тази на възрастните;
 • • от 3 до 6 години – детето се влияе най-често от онези възрастни, които са най-близо до него чисто душевно;
 • • от 6 до 12 години – детето расте без промени;
 • • от 12 до 18 години – в този етап се случват промени, свързани с растежа и те доста наподобяват онези промени от етап 1 (0-3г.); Този етап се дели условно на два подетапа: от 12 до 15 и от 15 до 18 години;
Как възниква?

Италианският лекар и световно признат педагог д-р Мария Монтесори развива система от научни наблюдения, която се основава на възрастта на децата. Нейните подходи могат да бъдат прилагани, както в детската градина и училището, така и у дома. Основното в метода е, че се сформират групи с деца на различна възраст с цел по-малките да се учат от по-големите. Ролята на възрастния – учителя/родителя е да съблюдава процеса и да го води, но да не се намесва активно в него. Този тип комуникация е изключително полезна за всички страни. Децата се научават да общуват с хора на всякаква възраст, което в бъдеще им носи само позитиви.

Най-важното за метода Монтесори е, че всяко дете е индивидуално и към него трябва да се подхожда по този начин. Точно по тази причина няма единна програма или метод, по който да възпитаваме всички деца. Затова и материалите, които се ползват при метода Монтесори, са разнообразни: развиващи практични, сензорни и математически умения, езикова култура, логика и други, като всичко е свързано със заобикалящия свят.

Как се прилага?

Лесно е да се наложи като начин на обучение и възпитание, защото дава резултати и помага на децата да стават по-добри ученици и личности. За да бъде приложен се изисква предварителна подготовка. Първо, учебната стая трябва да е светла и приятна. Няма ограничения за нейната големина, както и за броя на децата, стига те да могат да се движат свободно. Често, акцентът в обучението е насочен върху самообучението. Тоест, децата се учат как да ползват материали. Учителите им показват и оттам нататък децата сами работят по тях, изследвайки основно с допир, тъй като е доказано, че развитието на мозъка е свързано с двигателните и сетивни умения при децата. Всяко дете учи по различен начин и е важно да му се даде възможност да се учи, използвайки своето темпо и своите методи за себепознание.

Мария Монтесори извежда 19 принципа, които са водещи за успеха на метода Монтесори:
 1. Децата се обучават с помощта на предмети от заобикалящия ги свят.
 2. Дете, което е критикувано често, като порасне се превръща в съдник и критик на всички останали.
 3. Детето се учи да цени себе си и другите, ако често е хвалено.
 4. Агресивните деца често са расли в такава среда.
 5. Бъдете честни с детето си – то ще се превърне в добър и честен човек.
 6. Срамежливо и плахо е дете, което често е било осмивано.
 7. Ако осигурите чувство за сигурност на вашето дете, то със сигурност ще вярва в другите.
 8. Ако често порицавате вашето дете, то ще изпитва чувство за вина.
 9. За да разбере какво е самоуважение, детето трябва да среща одобрение.
 10. За да се научи на търпение, трябва да сте снизходителни.
 11. Детето ви ще изгради доверие към вас, ако често прекарвате приятно време заедно.
 12. За да открива любовта, нужно е детето да е заобиколено от приятелство и добронамереност.
 13. Без значение дали присъства, или отсъства, не говорете лошо за детето.
 14. Ако се концентрирате върху развиването на положителни качества у детето, няма да остане място за негативни.
 15. Винаги слушайте децата и им отговаряйте.
 16. Уважавайте своето дете, дори когато греши. Всичко е поправимо, а и носи ценни уроци.
 17. Помагайте на деца, които са в търсене, но бъдете незабележими за онези, които всичко са намерили.
 18. От съвсем малко помагайте на детето да открие своите способности, проявявайки търпение, разбирателство и обич.
 19. Показвайте се винаги в най-добра светлина, когато възпитавате детето. Защото то винаги ще ви има за пример.

Спазвайки ги, ще постигнете ефективен учебен процес, чрез който ще обогатите душевността на детето и ще му дадете необходимите знания за него самото и заобикалящата го среда.

статии 1 - 6 от 8

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш

20 август 2019г.

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш През 1966 г. унгарският математик и педагог издава книгата „Логика и логически игри“. В нея са изложени идеи за игри с едно универсално множество от модели на геометрични фигури, чрез които децата навлизат неусетно в света на логиката и овладяват логически операции и отношения, които иначе са им невъзможни за разбиране.

Повече

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ

20 юни 2019г.

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ Дидактичните пръчици, разработени от белгийския математик и педагог Жорж Кюизинер, са широко използвани в цял свят. Наричани са още „числа в цветове”, защото нагледно представят числата - колкото

Повече

Приложение на конструкторите в детското развитие

27 май 2019г.

Приложение на конструкторите в детското развитие От поколения конструкторите присъстват в игрите на децата. Когато наблюдавате комфорта на подреждането на цветни части с различни, интригуващи форми, всъщност сте свидетели на един изключителен, уникален процес на изучаване на формите и възможностите за комбинирането им.

Повече

Педагогически метод ХАБА

17 май 2019г.

Педагогически метод ХАБА Основни принципи:
- РАВНОПОСТАВЕНОСТ (учителят участва като съиграч и съмишленик в играта, а не само като наставник);
- ИДЕНТИЧНОСТ (всеки участник в школата има привилегия да носи отличителни знаци на школата);
- ОТГОВОРНОСТ (отговорно отношение при спазване на игровите правила и опазването на игровия материал);
- ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД (съобразяване с индивидуалността и интересите на децата);
- ЕКИПНОСТ (открита комуникация, градивност и новаторство в съвместната работа на екипа – педагози-родители-организатори-институции).

Повече

Модел на атом

19 април 2019г.

Модел на атом Атомът е най-малката градивната частица на елементите, която запазва техните химични свойства. Състои се от атомно ядро с положителен електричен заряд и отрицателно заредени електрони, които формират електронна обвивка. Размерите му са от порядъка на 10-10 m, а маса му е около 10-27 – 10-25 kg.

Повече

Какво представлява метода Монтесори?

12 март 2019г.

Какво представлява метода Монтесори? Според този метод обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди тригодишна възраст. Този процес трябва да се случва без манипулиране на поведението чрез наказания и награди. Главната цел е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца.

Повече