Oбразователни продукти

Статии

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш

20 август 2019г.

През 1966 г. унгарският математик и педагог издава книгата „Логика и логически игри“. В нея са изложени идеи за игри с едно универсално множество от модели на геометрични фигури, чрез които децата навлизат неусетно в света на логиката и овладяват логически операции и отношения, които иначе са им невъзможни за разбиране.

Предложените от него игри засягат три области:

  1. Осъзнаване използването на логиката от малките деца.
  2. Подготовка за въвеждането на числата чрез разбиране свойствата на множествата.
  3. Практическо прилагане в много ситуации, изискващи сравняване на пространствени признаци – пропедевтика на геометрията.

Виолета Ванева е дългогодишен преподавател в Русенския университет Ангел Кънчев. В книгата си „Математическата активност в предучилищна възраст“ тя е разработила 15 вида игри с блоковете на Диенеш:

Свободна игра с блоковете / Разкажи какво говори тази фигура / Кръстовище / Игри с обръчи / Прозорчета / Клончета / Познай коя е фигурката / Детелина / Матрици / Постави в гаража / Дърво / Домино /Селища / Звезда / Познай коя фигура съм намислил.

Освен методически указания, В. Ванева предлага и множество цветни схеми, работни карти и таблици за оценка на резултатите.

Съдържанието на логическите блокове на Золтан Диенеш е с четири геометрични фигури, в три цвята, две дебелини и две големини.

В съвременните комплекти, които се предлагат на пазара е прибавена още една форма – шестограм (код: 38933). За повече възможности и улеснения, добавени са работни карти (код: 36374) и зарчета (код: 36375).

Учебни карти за логически блокове на Диенеш

Золтан Диенеш нарича своите блокове „игри за деца от 3 до 18 годишна възраст“. Те не са създадени за да бъдат натрапени , не изискват нито речник, нито умение за четене. Те могат да се играят самостоятелно или да се вплитат в обучаваща ситуация.

Чрез тези логически игри“ децата достигат до истинско разбиране на вселената и на множествата, защото колекциите на нещата представляват част от вселената“ (Diemen, 1966, стр.53)

статии 1 - 6 от 8

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш

20 август 2019г.

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш През 1966 г. унгарският математик и педагог издава книгата „Логика и логически игри“. В нея са изложени идеи за игри с едно универсално множество от модели на геометрични фигури, чрез които децата навлизат неусетно в света на логиката и овладяват логически операции и отношения, които иначе са им невъзможни за разбиране.

Повече

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ

20 юни 2019г.

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ Дидактичните пръчици, разработени от белгийския математик и педагог Жорж Кюизинер, са широко използвани в цял свят. Наричани са още „числа в цветове”, защото нагледно представят числата - колкото

Повече

Приложение на конструкторите в детското развитие

27 май 2019г.

Приложение на конструкторите в детското развитие От поколения конструкторите присъстват в игрите на децата. Когато наблюдавате комфорта на подреждането на цветни части с различни, интригуващи форми, всъщност сте свидетели на един изключителен, уникален процес на изучаване на формите и възможностите за комбинирането им.

Повече

Педагогически метод ХАБА

17 май 2019г.

Педагогически метод ХАБА Основни принципи:
- РАВНОПОСТАВЕНОСТ (учителят участва като съиграч и съмишленик в играта, а не само като наставник);
- ИДЕНТИЧНОСТ (всеки участник в школата има привилегия да носи отличителни знаци на школата);
- ОТГОВОРНОСТ (отговорно отношение при спазване на игровите правила и опазването на игровия материал);
- ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД (съобразяване с индивидуалността и интересите на децата);
- ЕКИПНОСТ (открита комуникация, градивност и новаторство в съвместната работа на екипа – педагози-родители-организатори-институции).

Повече

Модел на атом

19 април 2019г.

Модел на атом Атомът е най-малката градивната частица на елементите, която запазва техните химични свойства. Състои се от атомно ядро с положителен електричен заряд и отрицателно заредени електрони, които формират електронна обвивка. Размерите му са от порядъка на 10-10 m, а маса му е около 10-27 – 10-25 kg.

Повече

Какво представлява метода Монтесори?

12 март 2019г.

Какво представлява метода Монтесори? Според този метод обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди тригодишна възраст. Този процес трябва да се случва без манипулиране на поведението чрез наказания и награди. Главната цел е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца.

Повече