Oбразователни продукти
 
 

Знак пътен

Знак пътен
Техническа характеристика - знаците са от две части: метална стойка и подвижен знак, който лесно се поставя и сваля от стойката.
Височината на всеки знак е 110 см.
Използване на пътните знаци - могат да се използват в урока или кръжока "Млад велосипедист" от ІІ до ІV клас
Могат да бъдат изработени всички знаци по поръчка.