Oбразователни продукти
 
 

Животни по света Образователни флашкарти А4

Комплектът Животните по света: Образователни флашкарти е предназначен за деца на възраст над 5 години. Целта е чрез подходящи реалистични изображения детето да се запознае с животни от близката среда (вид, местообитание и жизнени характеристики). Докато играе и се забавлява, то неусетно формира представи, изгражда умения и изразява отношения, създава речников запас и развива своето въображение.
Съдържа 24 образователни флашкарти, подходящи за:
индивидуална работа с детето в детската градина;
екипни задачи и игри;
фронтална работа на учителя;
занимания у дома.
Флашкартите може да бъдат използвани за различни игри с цел:
назоваване на животни, които населяват джунглата, саваната, океана и полюсите;
определяне на естествената им среда на живот;
групиране на животните по различни признаци: цвят, местообитание, вид на движение и на хранене;
подреждане на картите с животни по определен критерий;
отгатване на конкретно животно по словесно описание.
Използвайте образователните флашкарти, за да създадете приятни и забавни моменти на детето и същевременно да развиете у него любознателност и интерес към животните по света.
Флашкартите са изработени от гланцирана хартия и всяка една от тях е с размери 20.9 x 28 cm.