Oбразователни продукти
 
 

Загадките на Щурчо за 3. група (за развиване на паметта и въображението)

В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за: ● проследяване на лабиринти и пътечки с цифри, букви и условия ● различаване и сравняване на фигури и предмети по количество, форма, цвят, размер и анализиране на положението им в пространството ● определяне на логическа последователност и групиране по признаци ● намиране на връзката между частите и цялото и взаимодействието им ● анализиране на множества и правене на логически изводи. Предложените задачи и упражнения подпомагат развитието на: ● фината моторика ● паметта ● вниманието ● въображението ● мисленето. Решаването им приучва детето да сравнява, обобщава и анализира информация, да отделя главното от второстепенното и да намира самостоятелно решения. Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование и следва образователното съдържание по математика и български език от познавателните книжки. Може да се използва за занимания на децата в детската градина и у дома