Oбразователни продукти
 
 

Задачи и упражненеия по български език за 1 клас

Настоящото помагало цели да подкрепя учителите и родителите в езиковото и литературното обучение на първокласниците за формиране на начални комуникативно-речеви умения и компетентности.Разнообразните езикови задачи и упражнения са структурирани в съответствие с новата учебна програма по български език и литература за първи клас, утвърдена от МОН. В темите са включени задачи за звуковете в българския език и техните графични означения (буквите) по новия ред, по който се изучават в буквара.Затвърдяването на знанията за всеки звук става чрез:
-откриването му в думи, в скрити картини, в картинки и изречения;
-правене на буквени, звукови и сричкови модели на думите;
-правене на модели на изречения;
-решаване на ребуси, кръстословици, игрословици, забавни задачи. Всяка тема завършва със забавна рубрика.