Oбразователни продукти
 
 

За света около теб: помагало по околен свят за 1. клас

Учебното помагало отговаря на държавните образователни изисквания на МОН, на действащата учебна програма и на най-новите европейски стандарти.
Учебното помагало е предназначено за:
* Избираемите учебни часове
* Работа в клас
* Упражнения в занималнята (целодневното обучение)
* Самоподготовка вкъщи
* Придобиване на допълнителни знания
* Може да се ползва с всички действащи и одобрени от МОН учебници
Деца, надяваме се, че в помагалото ще работите с удоволствие.
Ще разберете колко удивителен и прекрасен е родният ни край - България,
както и светът, който ни заобикаля.