Oбразователни продукти
 
 

Възрожденска просвета и култура, XVIII-XIX век. Борба за самостоятелна църква, XIX век

Съдържа: географска мрежа; хидрография; територия на Османската империя, автономни територии, територии, присъединили се към Българската екзархия, територии, в които населението признава Българската екзархия и др. територии, представени чрез фоново оцветяване върху сенкорелеф; държавни граници; граници на зависими територии; граница на Българската екзархия, съгласно фермана от 1870 г.; столици и градове; класни училища; гимназии; педагогически, търговски, богословски и протестантски училища; колежи; висши училища, в които са учили българи; места на издаване на български книги и български вестници и списания; културно-просветни дружества, читалища; Българско книжовно Дружество; паметници на архитектурата, живописта и дърворезбата; места за развитие на художествени занаяти; зографски школи; печатници за щампи и гравюри; първи центрове на съпротива срещу Цариградската патриаршия; години на отделяне на българска църковна община от Цариградската патриаршия; манастири; център на Българската екзархия; митрополии на Българската екзархия след 1870 г.; католическа и протестантски мисии; надписи на хидрография, държави и др.; легенда; таблица с имената и родните места на видни български деятели на културата.