Oбразователни продукти
 
 
С това въже децата могат да играят и да се учат на баланс. За промяна на трудносттта на балансиране въжето може да се нагъне по пода. С дължината от 5 метра могат да балансират дори две деца едновременно.