Oбразователни продукти
 
 

В страната на правилата - часа на класа - 4 клас

Съдържа информация за: Отново в училище Празници в клас Кръстовище. Регулирани и нерегулирани кръстовища Пътни знаци, пътна маркировка Спортът е здраве Най-ценният дар Приятел пръв Различността - предимство или недостатък Виждам пътните превозни средства Чувам пътните превозни средства Коледуване Богоявление Пожар в обществена сграда Пожари в горите Пешеходците - важни участници в движението Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство Производствена авария Кукери От Сирни заговезни до Великден За децата - безопасност в обществото Децата в информационното общество С уж познат на среща с непознат Природни бедствия Първа помощ Априлска епопея Лазаровден и Цветница Радиоактивно замърсяване Евакуация при висока радиация Бъдещето на Земята Идентичност в Европейския съюз Вече мога сам Какво още знам Ден на малкия предприемач 12 цветни приложения към уроците Работни карти по безопасност на движението по пътищата за I и II срок Обозначения на типа задачи с картинки