Oбразователни продукти
 
 

В страната на правилата - часа на класа - 2 клас

Съдържа информация за: Отново в училище.Моите права и задължения.Превозни средства.Какво предлага спирката?Моят роден край.Народни будители.Здравословно хранене.В лекия автомобил.Знам как да се държи на спирка.Мога да се качвам в превозно средство.В чест на нашия патрон.Да бъдем добри.Култура на общуване.И другите имат права.Земетресение.Наводнение.Знам опасните и безопасните места в превозното средство.Мога да се държа добре в превозното средство.За да учим лесно, за да бъде интересно.Син съм на земя прекрасна.Детски противогаз.Памучно-марлена превръзка.Огнеборци.Защита от бедствия и аварии.Знам кога и как да слизам.Мога да пресичам след слизане.Великден.Нашата класна стая.Вече мога сам.Какво още знам.Денят на детето.12 цветни приложения към уроците.Работни карти по безопасност на движението по пътищата за I и II срок.За теб, любима мамо!Обозначения на типа задачи с картинки.