Oбразователни продукти
 
 

Уловител за насекоми с дълга дръжка

Без да докосвате, наблюдавайте и пускайте отново!
Плъзгащият механизъм улеснява отварянето и затварянето на основата. По този начин насекомите могат да бъдат хванати и разгледани в детайли с лупата с 5-кратно увеличение.