Oбразователни продукти
 
 

Учебно помагало - Математика - Искам да науча повече - 1 клас

Искам да науча повече по математика – Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове.
Това помагало е съобразено изцяло със заложените в нормативните документи изисквания за вида и обхвата на разширената и допълнителната подготовка на първокласниците по математика. Предназначено е да подпомогне дейността както на учениците, така и на учителя.
Разработени са 32 теми – по една за всяка учебна седмица. В тях са включени в занимателна и мотивираща форма за работа:
задачи с числата до 10, до 20, събиране и изваждане с тях; числата 20, 30, 40, ..., 90, 100, събиране и изваждане с тях;
задачи за геометричните фигури кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник и отсечка;
игри с геометрични фигури (Танграм);
текстови задачи;
задачи с изучени мерни единици.
Темите са разработени в достъпна за децата форма, с много занимателни елементи от различни области на математиката, с различни игрови моменти. В някои от тях се дава възможност за организиране на състезание в два отбора.
Задачите в това пособие следват логическата структура на учебника по математика за 1. клас на издателство „Булвест 2000“. Чрез тях учениците могат да надграждат и задълбочават придобитите знания, умения, компетентности. Поддържа се интересът към изучаваното математическо съдържание, съдейства се за придобиване на умения за самостоятелен учебен труд, създават се условия за развиване на наблюдателността, познавателната активност и творческите способности на децата. Стимулират се любознателността, интересът и желанието на първокласниците да се занимават с математиката.
Помагалото може да се използва и за самостоятелни допълнителни занимания от децата. Има задачи, даващи възможност за подготовка на учениците за различни математически изяви в състезания, конкурси.