Oбразователни продукти
 
 

Учебно помагало - Български език и Литература - Искам да науча повече - 1 клас

Учебното помагало е предназначено за разширяване и допълване на подготовката по български език и литература в избираемите учебни часове в 1. клас. То съдържа 32 теми – по една за всяка учебна седмица. Всяка тема е разположена на две страници. Включеното в помагалото учебно съдържание доразвива и надгражда формираните в часовете за задължителна подготовка компетентности.
Помагалото съдържа:
разнообразни и забавни дейности, свързани с развитието на езиковите, литературните и комуникативноречевите умения на първокласниците;
подходящи илюстрации, които улесняват възприемането на задачите и създават позитивна нагласа за работа;
текстове за усъвършенстване на уменията за четене и разбиране, съобразени с възрастовите особености на учениците;
занимателни задачи – за рисуване и оцветяване, за свързване, за избор на верен отговор, кръстословици и др.
Помагалото може да се използва както в избираемите учебни часове, така и за диференцирана, индивидуална и самостоятелна работа.