Oбразователни продукти
 
 

Учебник - Математика - Модул 1 Геометрия - профилирана подготовка - профилирана подготовка - 11 клас

Изданието съдържа обозначения за:
определения;
теореми;
рубриката "Обърнете внимание";
исторически бележки;
алгоритъм за решаване на някои задачи;
незадължителен текст с повишена трудност.

Учебникът е написан на разбираем и достъпен език.