Oбразователни продукти
 
 

Учебник - Литература - 11 клас

Одобрен със заповед № РД09-1162/21.05.2020 г.

Учебникът по Литература за 11. клас на издателство „Просвета Плюс” е създаден с желанието смисълът на предвидените за изучаване от програмата творби да достигне до всеки ученик. Създаден е и с грижа за учителите така, че да бъде техен верен помощник в пряката им работа в клас. Водени от своя богат практически опит в преподаването на литература, авторите са представили различни аспекти на разглежданите творби задълбочено и в същото време достъпно.

За пълноценното осмисляне на новата информация допринасят рубриките, които са включени във всяка тема:

Епохата, авторът и творбата ‒ съдържа информация за историческия и литературния контекст, в който твори съответният автор.
Творбата и нейните предизвикателства ‒ дава възможност за пряк диалог със съответната творба чрез прочита ѝ и отговора на въпросите, които съпътстват текста.
Творбата и смисълът ‒ представя анализ и тълкуване на художествените текстове.
Аз и творбата ‒ предвижда изследователска работа и участие в интересни дискусии от страна на учениците.
В края на всеки от петте тематични блока в учебника е осъществено обобщение и се дава възможност творбите да бъдат разгледани в междутекстов диалог с други произведения на художествената литература.