Oбразователни продукти
 
 

Учебник - Изобразително изкуство - 9 клас

Одобрен със заповед № РД 09-1405/20.07.2018 г.

Учебникът съдържа 16 теми и теста за проверка на входящо и изходящо равнище. Посочено е точно кои уроци от какъв вид са, а пътеводителят показва тяхната структура.

Учебникът се отличава със следните предимства:

кратки, ясни и точни текстове
стил на изложение, съобразен с възрастовите характеристики на учениците
любопитна информация за автори
коментари към някои художествени творби
методически въпроси, които провокират учениците да мислят, изразяват и аргументират мнението си.
Учебникът съдържа богат илюстративен материал - снимки от световни и български музеи и галерии, снимки на процеси при създаването на художествени творби, творби на представители на българското и световното изкуство.