Oбразователни продукти
 
 
Драги ученици! Скъпи млади приятели!

Настоящият учебник е посветен на българската национална история. В предишните класове авторите на програми и учебници паралелно с познанията за българското минало ви разказваха за близкия и по-далечния свят. Без това не може: как иначе ще разберем къде сме ние, ако не знаем какво са преживели и къде се намират другите. Сега вече е време като зрели млади граждани на България да съсредоточите своето внимание върху националната ни съдба. В това иска да ви помогне настоящият учебник.

Той ви предлага историческия разказ, започващ още от времето, когато по българските земи се появява първият разумен човек. Запознаването с откритите напоследък останки от тази най-дълбока древност е вълнуващо преживяване. Особено при мисълта, че пещерите на Стара Планина са били обитавани от може би най-ранните представители на човешкия род в Европа."
Авторите