Oбразователни продукти
 
 

Учебник - Информационни технологии - 9 клас

Съдържание Компютърни системи Суперкомпютри Грид и облачни технологии Системи за глобално позициониране Позициониране и търсене с Google maps - упражнение Компютърни мрежи и услуги Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги Основни комуникационни устройства и съобщителни среди Свързване и конфигуриране на малка локална мрежа LAN мрежи, IP адреси и мрежови маски - упражнение Споделяне на ресурси в локална мрежа Защита на информацията в мрежова среда Споделяне на файлове и папки в локална мрежа - упражнение Информация и услуги за гражданите в интернет Информация и услуги за гражданите в интернет - упражнение Електронна търговия Електронна търговия - упражнение Приложни програми Шаблони и теми в текстов документ Шаблони и теми в текстов документ - упражнение Сортиране в електронна таблица (ЕТ) по няколко признака Филтриране на данни в ЕТ Филтриране на данни в ЕТ - упражнение Валидиране на данни в ЕТ Цирулярни писма в текстообработваща система Цирулярни писма в текстообработваща система - упражнение Формуляри в текстообработваща система Формуляри в текстообработваща система - упражнение Изготвяне на справки. Обобщаване на данни в електронна таблица Изготвяне на справки. Обобщаване на данни в електронна таблица - упражнение Работа по проект Разработване на проект в екип за решаване на конкретен проблем Екипна разработка на проект Екипна защита на проект Обобщение