Oбразователни продукти
 
 

Учебник - Информационни технологии - 8 клас

Съдържание Компютърни мрежи и услуги Информационни технологии за социално общуване Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение Търсене на информация Компютърни системи История на компютърната техника Съвременните компютърни системи Операционна система Принципи на действие на съвременните мобилни устройства Периферни устройства Тест Приложни програми Инсталиране и деинсталиране на програми Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми Архивиране и компресиране на данни Работа с архивирани данни Тест Създаване и публикуване на информация в интернет Уеб сайт Основни етапи в разработката на уеб сайт Софтуер за създаване на уеб сайт Създаване на уеб сайт Публикуване на уеб сайт Работа по проекти Основни етапи при разработване и изпълнение на проект Работа в екип. Документация и защита на проект Изработване на проекти