Oбразователни продукти
 
 

Учебник - География и Икономика - Модул 3 Съвременно икономическо развитие - 11 клас

Учебникът по география и икономика за 11. клас - Модул 3, съдържа научно коректна, актуална, добре илюстрирана и систематизирана информация за географията на обществото. Сложните теми "Съвременни процеси на икономическо развитие", "Модели на съвременното стопанство", "Международна икономическа интеграция", "Външноикономически връзки", "Динамично развитие на международния туризъм", "Съвременно състояние и развитие на енергетиката", "Големи енергийни проекти в света", "Високите технологии и световното стопанство", "Транснационални корпорации" и новите понятия са обяснени на ясен и достъпен за учениците език.

Учебникът осигурява отлични възможности за самостоятелно учене и творческа дейност. Изданието е създадено така, че да постави началото на подготовката за Държавния зрелостен изпит в края на 12. клас.

Учебното съдържание е разработено в 36 теми с помощта на четири типа уроци:
за нови знания;
за практически дейности и дискусии;
за обобщение и преговор;
за контрол.

В учебника има въпроси и задачи с различна степен на трудност, речник с новите понятия и апарат за ориентиране.