Oбразователни продукти
 
 

Учебник - География и Икономика - Модул 2 Геополитическа и обществена култура - 11 клас

Учебникът по география и икономика за 11. клас - Модул 2, съдържа научно коректна, систематизирана, актуална и добре илюстрирана информация за географията на обществото, регионите и страните.

На ясен и достъпен език са обяснени сложните теми:
"Политическа география и геополитика";
"Геополитически и икономически концепции за развитие на обществото";
"Геополитика и икономическо развитие";
"Електорална география";
"Демографски процеси";
"Демографски проблеми и демографска политика";
"Селища";
"Урбанизация и урбанизационни процеси";
"Съвременна политическа и икономическа организация на регионите в света";
"Критерии и показатели за класификация на страните";
"Типология на страните";
"Международни проблеми и регионални конфликти".

Учебникът е конструиран така, че да осигури възможност на учениците бързо да разбират и научават, да дискутират съвременни проблеми, да решават казуси, да отговарят на научни въпроси. Изданието е създадено с цел да постави началото на подготовката за Държавния зрелостен изпит в края на 12. клас. Чрез учебника учителят може да прилага и съчетава традиционни и съвременни форми, методи и подходи при организиране на учебния процес.