Oбразователни продукти
 
 
"Уважаеми ученици,

В 10. клас в часовете по география и икономика ще изучавате родната страна. Ще обобщите и надградите всичко, което знаете дотук за нея. Като изучавате особеностите на природната среда, ще разберете защо разнообразието на природата е толкова голямо. Ще научите, че територията на България се поделя на шест природногеографски области, всяка с уникална природа и специфичен облик.

Изучаването на населението, селищата и стопанството на България със сигурност ще ви заинтригува, защото ще научите много интересни факти за процеси и събития, довели до съвременното състояние на стопанството и демографската ситуация. Ето защо в темите за практическа работа ви провокираме да проучвате информация от различни източници, да търсите сами отговори и решения на географски казуси, да изказвате собствено мнение.

Интересното на този учебен материал е, че всичко, за което учите, е около вас. Достатъчно е да се огледате и с помощта на натрупаните знания, умения и компетентности да разпознаете обектите, процесите и явленията, описани в темите, да бъдете подготвени за разумни действия в реални житейски ситуации.

По време на подготовката си обърнете внимание на структурата на всяка тема. В началото ще намерите новите понятия и насоки как да учите в рубриката "Стратегия за учене", а в края ѝ, в рубриката "Географски преглед" - най-важното по темата, въпроси и задачи с различна степен на трудност, които са подходящи за самостоятелна работа, за работа в екип в час или самостоятелно. В подкрепа на успешната ви подготовка в учебника сме ви предложили много географски карти, схеми и снимки.

Бъдете отговорни в самоподготовката си по география и икономика, за да се представите успешно на предстоящите зрелостни изпити, ако сте избрали този предмет, но най-вече изучавайте родната страна, за да бъдете нейни достойни съвременни граждани."
От авторите