Oбразователни продукти
 
 
Учебникът е създаден така, че да бъде полезен както при екипната работа в клас, така и при самоподготовката на учениците. Неговите предимства са:

кратко и ясно поднесена информация по всички теми от учебната програма;
лесно приложими алгоритми за анализ, откриване и отстраняване на езикови и правописни грешки и за пълноценно възприемане и създаване на текст;
много и различни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на високо равнище на езикова култура;
отличен графичен дизайн, подпомагащ пълноценното възприемане на вложената в учебника информация.