Oбразователни продукти
 
 

Учебник - Български език - 11 клас

Учебникът отговаря напълно на учебната програма по български език за 11. клас, която е в сила от учебната 2020 – 2021 година.

Учебникът е удобен за работа, практически ориентиран и напълно покриващ изискванията за различните видове компетенции по предмета в 11. клас.

Към учебника има безплатно приложение с тематични тестове.