Oбразователни продукти
 
 
"Уважаеми единадесетокласници,
През тази учебна година започвате втория гимназиален етап. Още повече са пораснали вашите комуникативни потребности, разширили са се интересите ви, обогатили са се познанията ви. Затова се опитахме да направим учебник, който, от една страна, следва учебната програма, по която се обучавате, но от друга, предлага интересни текстове, казуси, проекти и задачи за работа. Надяваме се, че те ще привлекат вниманието ви, ще ви подтикнат към пълноценно участие в учебната
дейност и ще подобрят уменията ви за комуникация.

Всяка урочна статия започва с текст / текстове. Те са подбрани от различни сфери на общуване, представят различни теми, които, надяваме се, са интересни за вас. Обработването на информацията от тези текстове е свързано с изпълнението на разнообразни задачи - за разпознаване, за анализ, за редактиране, за конструиране, за трансформиране. Изпълнението на тези задачи ще подобри уменията ви за работа с текст, а познаването на българския език и добрата комуникативна компетентност ще улеснят работата ви по останалите учебни предмети и ще гарантират вашия успех след завършване на средното образование..."
От авторите