Oбразователни продукти
 
 

Учебна тетрадка по български език и литература за 5 клас. Развиване на комуникативните компетентности- ново

Учебната тетрадка по български език и литература за 5. клас е разработена в съответствие с новите изисквания на държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и актуалната учебна програма, в сила от 2016 г. Предложените в нея задачи и дейности подпомагат развиването на комуникативните и социокултурните компетентности на учениците.
Разнообразните по вид и степен на трудност упражнения обхващат всички теми за развиване на комуникативните компетентности, заложени в новото учебно съдържание по български език и литература:
- диалог
- представяне и самопредставяне
- отговор на житейски въпрос
- план на текст
- трансформиращ преразказ
- разказ по въображение
- разказ по зададени опори (тема, начало и/или край)
За ефективно овладяване на ключовите компетентности в подкрепа на учениците са представени практически алгоритми за работа и насочващи указания.
Тетрадката може да се ползва както заработав клас така и за домашна работа.