Oбразователни продукти
 
 
Тетрадката е разработена точно по темите и уроците на учебника, съдържа голямо количество задачи и осигурява усвояване на основните знания, тяхното задълбочаване, както и създаване на необходимите умения.