Oбразователни продукти
 
 

Учебна тетрадка - История и цивилизции - 5 клас

Тетрадката е разработена като комплект от 42 работни листа, пряко свързани с уроците за нови знания при изучаването на Праисторията и Античността в 5. клас. Комплектът е разработен с идеята да подпомогне успешното овладяване на знанията за миналото, като конкретизира информацията, която дава учебникът. Чрез разнообразните тренировъчни задачи осмислянето и задълбочаването на знанията става неусетно, лесно и по-успешно.
В помагалото са включени:
тестови задачи, които разширяват, задълбочават и проверяват знанията за събития, понятия и културни достижения на нашите предци - големите личности и "редовите" жители
задачи за попълване на схеми или таблици; за разпознаване на паметници на културата и описването им
задачи за откриване и систематизиране на информация от писмени или материални източници
задачи за самостоятелно изследване и работа с информационни и комуникационни технологии
различни по степен на трудност задачи, решаването на които изисква писмено изразяване на лично мнение
творчески задачи, чиято цел е провокиране на въображението
задачи за проектна работа или работа в екип