Oбразователни продукти
 
 

Учебна тетрадка - История и цивилизации - 7 клас

Учениците овладяват всички важни умения по учебната програма:
проследяват времевите измерения на събитията и процесите, като съставят самостоятелно линии на времето и хронологични таблици;
разбират пространствените измерения и промените в границите на България чрез попълване на контурни карти;
усъвършенстват придобитите умения за тълкуване на писмени документи, изображения, статистически данни;
сравняват и посочват прилики и разлики в политическите режими, в стопанския и културния живот, във всекидневието на българите;
откриват причинно-следствени връзки и закономерности в историята, като попълват сравнителни таблици и схеми;
проучват и съставят биографични справки за бележити личности, представят културно-исторически паметници;
съставят писмен отговор на исторически въпроси по зададени опори;
съпреживяват съдбата на "малкия човек в голямата история", като влизат в роли на българи от различни обществени групи, живели през отделните периоди.