Oбразователни продукти
 
 

Учебна тетрадка - Български език - 5 клас

Учебна тетрадка - Български език - 5 клас

Доставка до 7 раб. дни.

Цена: 490лв.

Код: 20072772

Продуктов код: 9786192220167

Издание: 2016

Корици: Меки

Брой части/стр.: 60

Възрастова група: 5 клас

Размери (см.): 21х28

Втори код: 75490

Филтрирай по: Учебни тетрадки

Учебен предмет: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Марка / Модел: Просвета Плюс

Тип: УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ

Учебната тетрадка по български език за 5. клас съдържа допълнителни упражнения и възможности за индивидуална подготовка. Тя предлага многообразни похвати за работа върху уменията на учениците да планират, създават и подобряват текст. Включените задачи за анализ, редактиране и създаване на текстове ще помогнат на учениците в 5. клас да развият своите комуникативни компетентности. Тетрадката е обвързана с учебника и улеснява организацията на работата в час, която може да бъде провеждана както по групи, така и самостоятелно за всеки ученик. Тестовите задачи имат и обучаваща, и контролираща функция, тъй като децата могат сами да проверяват степента на своята езикова подготовка. В учебната тетрадка са включени входно и изходно ниво за учениците, както и ключ за отговорите на тестовите задачи. Съдържание Входно ниво Речево общуване и текст Езикът - средство за общуване Официално и неофициално общуване. Речев етикет Текстът в общуването. Строеж на текста Повествованието, описанието и разсъждението в текста Проверка и самопроверка на езиковата подготовка Думата и изречението в текста Речниково и граматично значение на думата Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав Правопис и правоговор на думата в зависимост от морфемния ѝ строеж Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ Изменяеми части на речта. Местоимение Лично местоимение. Възвратно лично местоимение Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение Време на глагола. Минало свършено време. Минело несвършено време Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог Главни части в простото изречение Второстепенни част в простото изречение. Допълнение Второстепенни част в простото изречение. Определение Второстепенни част в простото изречение. Обстоятелствено пояснение Второстепенни част в простото изречение (обобщение) Части на речта и части на изречението (обобщение) Проверка и самопроверка на езиковата подготовка Устно и писмено общуване Диалог. Представяне и самопредставяне Отговор на житейски въпрос. План на текст Отговор на житейски въпрос. Писане и редактиране Правоговор. Правопис. Пунктуация (обобщение) Годишен преговор Речево общуване и текст. Правила на книжовния език Изходно ниво

Учебната тетрадка по български език за 5. клас съдържа допълнителни упражнения и възможности за индивидуална подготовка. Тя предлага многообразни похвати за работа върху уменията на учениците да планират, създават и подобряват текст. Включените задачи за анализ, редактиране и създаване на текстове ще помогнат на учениците в 5. клас да развият своите комуникативни компетентности. Тетрадката е обвързана с учебника и улеснява организацията на работата в час, която може да бъде провеждана както по групи, така и самостоятелно за всеки ученик. Тестовите задачи имат и обучаваща, и контролираща функция, тъй като децата могат сами да проверяват степента на своята езикова подготовка. В учебната тетрадка са включени входно и изходно ниво за учениците, както и ключ за отговорите на тестовите задачи. Съдържание Входно ниво Речево общуване и текст Езикът - средство за общуване Официално и неофициално общуване. Речев етикет Текстът в общуването. Строеж на текста Повествованието, описанието и разсъждението в текста Проверка и самопроверка на езиковата подготовка Думата и изречението в текста Речниково и граматично значение на думата Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав Правопис и правоговор на думата в зависимост от морфемния ѝ строеж Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ Изменяеми части на речта. Местоимение Лично местоимение. Възвратно лично местоимение Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение Време на глагола. Минало свършено време. Минело несвършено време Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог Главни части в простото изречение Второстепенни част в простото изречение. Допълнение Второстепенни част в простото изречение. Определение Второстепенни част в простото изречение. Обстоятелствено пояснение Второстепенни част в простото изречение (обобщение) Части на речта и части на изречението (обобщение) Проверка и самопроверка на езиковата подготовка Устно и писмено общуване Диалог. Представяне и самопредставяне Отговор на житейски въпрос. План на текст Отговор на житейски въпрос. Писане и редактиране Правоговор. Правопис. Пунктуация (обобщение) Годишен преговор Речево общуване и текст. Правила на книжовния език Изходно ниво