Oбразователни продукти
 
 
Тези прозрачни ленти помагат на децата при разпознаване на цветовете.