Oбразователни продукти
 
 
Мобилна цветна десетична система. Показва хиляди, стотици, десетки и единици.