Oбразователни продукти
 
 
Игра, която развива координацията ръце-очи и като цяло логическото мислене.
За деца в по-ранна възраст, служи за запознанство с цветове и форми. Помага за изграждане на навик за подреденост и точност.
Съдържание:
Поставка за фигурките
Фигурки 100 бр.
Карти за различни игри 24 бр