Oбразователни продукти
 
 

Цветна подложка за Робот Bee-Bot - Лети не лети

Разработена от екологични материали
Идейни проекти на действащи учители
Теми, обвързани с учебния материал