Oбразователни продукти
 
 
Колелото се изгражда от 18 цветни магнитни листа. Те могат да бъдат поставени върху всяка магнитна дъска. В комплекта се съдържат и 16 празни табелки. С колелото децата лесно научават различните основни цветове и тяхното смесване, както и различните нюанси.