Oбразователни продукти
 
 
Магнитният комплект включва 9-те степени на развитие при пеперудите.