Oбразователни продукти
 
 

Триъгълни дъски за смятане 5 бр.

Използва се добре познатия математически модел. Дъските за смятане са двустранни. Едната страна упражнява събирането и изваждането, а другата - умножението и делението. Могат да се използват многократно.