Oбразователни продукти
 
 

Тетрадка - Музика - 1 клас

Тетрадката съдържа занимателни задачи, които развиват слуховата активност на децата. С тях те:
отгатват реда на прозвучаване на музикални откъси, свързани с картини или приказки;
възприемат звукови картини;
схващат изразните възможности на понятията силно и тихо, бързо и бавно;
разбират посоката на движение на мелодията – възходяща, низходяща и повтарящи се тонове;
определят жанровете марш, валс, хоро и ръченица;
улавят настроението в музиката.
Така неусетно се стимулира развитието на музикалните способности на децата, усъвършенства фината моторика, ограмотяването и мисленето им.
Работата със специално подготвените музикални примери гарантира постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма.
Интересни са и задачите за зрително и слухово възприемане на музикални инструменти, сред които и български народни музикални инструменти. Децата се учат да разпознават слухово различни изпълнители.
Задачите за откриване на „грешките“ на художника създават приятно настроение и удоволствие от откриването на верните отговори, както и решаването на кръстословицата с изучените музикални инструменти.
Тетрадката е подходяща за групови дейности в клас и за самостоятелна работа у дома.