Oбразователни продукти
 
 

Доставка до 7 раб. дни.

Цена:6,90 лв.

SKU:300052694540766231

Баркод:9789541815045

Код:20069813

Продуктов код:9789541815045

ISBN: 9789541815045

ISBN:9789541815045

Националност на автора:Българска

Език:Български

Издание:2019

Корици:Меки

Брой части/стр.:76

Възрастова група:4 клас

Тираж:да

Размери (см.):20 х 28

Втори код:75436

Филтрирай по:ПОМАГАЛА

Учебен предмет:МАТЕМАТИКА

Тип:УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

В помагалото са предложени:– тестове, в които задачите са с избираем отговор;– самостоятелни работи, в които задачите са със свободен отговор.Те са за входяща, текуща и изходяща диагностика. В съответствие са с учебната програма по математика за 4. клас и с изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет математика в началния етап. Тестовете и самостоятелните работи са разработени в два варианта, което създава условия за работа в две групи. Провеждат се след изучаването на определено учебно съдържание. Целта е системно да се проверяват и обективно да се оценяват учебните постижения по математика на учениците от 4. клас. В резултат на това да се извърши необходимата корекционна работа за отстраняване на пропуските при усвояването на определено знание и формирането на конкретно умение.Всеки тест съдържа 7 задачи, а всяка самостоятелна работа – 10 задачи. След десетата задача е поставен специален знак, който да подсеща учениците да извършат самопроверка на работата си. Поместена е и допълнителна задача за учениците с по-бърз темп на работа и не е подходящо тя да се оценява.Срещу всяка от задачите проверяващият има възможност да записва броя на получените точки при нейното решаване.Под проверения тест или самостоятелна работа е възможно да се запише общия брой получени точки и съответстващото им равнище на постижения.Ако това помагало се ползва само от един ученик, проверката на знанията и уменията се извършва чрез работата му върху задачите, предназначени за едната група. Задачите от другата група могат да се решат от него след направената проверка с цел работа за отстраняване на грешките.Ако помагалото се ползва от двама ученици, чрез знак „ножица“ е показано как да се направи разрязването така, че всеки от тях да получи екземпляр от теста и от самостоятелната работа.

Артикулна категория:УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
В помагалото са предложени:
– тестове, в които задачите са с избираем отговор;
– самостоятелни работи, в които задачите са със свободен отговор.
Те са за входяща, текуща и изходяща диагностика. В съответствие са с учебната програма по математика за 4. клас и с изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет математика в началния етап. Тестовете и самостоятелните работи са разработени в два варианта, което създава условия за работа в две групи. Провеждат се след изучаването на определено учебно съдържание. Целта е системно да се проверяват и обективно да се оценяват учебните постижения по математика на учениците от 4. клас. В резултат на това да се извърши необходимата корекционна работа за отстраняване на пропуските при усвояването на определено знание и формирането на конкретно умение.
Всеки тест съдържа 7 задачи, а всяка самостоятелна работа – 10 задачи. След десетата задача е поставен специален знак, който да подсеща учениците да извършат самопроверка на работата си. Поместена е и допълнителна задача за учениците с по-бърз темп на работа и не е подходящо тя да се оценява.
Срещу всяка от задачите проверяващият има възможност да записва броя на получените точки при нейното решаване.
Под проверения тест или самостоятелна работа е възможно да се запише общия брой получени точки и съответстващото им равнище на постижения.
Ако това помагало се ползва само от един ученик, проверката на знанията и уменията се извършва чрез работата му върху задачите, предназначени за едната група. Задачите от другата група могат да се решат от него след направената проверка с цел работа за отстраняване на грешките.
Ако помагалото се ползва от двама ученици, чрез знак „ножица“ е показано как да се направи разрязването така, че всеки от тях да получи екземпляр от теста и от самостоятелната работа.