Oбразователни продукти
 
 

Тестове - Български език - 6 клас

Помагалото съдържа задачи със свободен и избираем отговор, свързани с:
четене, разбиране и създаване на текст;
думите като части на речта;
думите като части на изречението;
думите като лексикални единици;
правописа и звуковите промени в думите.

То ще помогне:
на учениците да затвърдят знанията си за българския език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на задачите в него не просто ще допринесе за повишаването на резултатите на шестокласниците в училище, но и ще формира у тях успешно тестово поведение.
на учителите по български език и литература да постигнат по-голяма ефективност в работата си при преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците.