Oбразователни продукти
 
 

Термометър за външна температура от -50*С до +50*С