Oбразователни продукти
 
 
Изаднието съдържа:
предговор от Любен Георгиев;
биографична справка за автора и неговото творчество;
особености на Молиеровия творчески похват;
мисли за комедията "Тартюф";
фрагменти от литературната критика за Жан-Батист Молиер и неговото творчество
избрана библиография за ученика;
отговаря на държавните образователните изисквания и на действащата учебна програма;
в помощ на учениците за работа в клас, домашна работа и самостоятелна подготовка вкъщи.