Oбразователни продукти
 
 
Танграм е много интересна логическа игра за деца на 5+ години. Състои се от 7 плочки, наречени тани, които при подходящо нареждане образуват квадрат.
Целта на играта е да се редят специфични фигури, зададени само със силуетите си, но при условие, че се използват всичките седем плочки и то така, че да не се застъпват.