Oбразователни продукти
 
 

Табло Устройство на клетката 100 х 70 см

Табло по Биология. Устройство на клетката – прокариотна и еукариотна. Клетката е основната структурна и функционална единица на организмите. Таблото изразява сравнително разглеждане на типовете клетки. Представени са и различни по форма и размери клетки. Изработено от винил.