Oбразователни продукти
 
 

Табло Структура на белтъчната молекула 70 х 100 см

Изобразен е начина на свързване на аминокиселините и различните нива на организация на белтъчната молекула.
Таблото е изработено от винил. Размер 100/70 cm.