Oбразователни продукти
 
 
Учебното табло разглежда най-често използваните прости механизми – лостове, макари и наклонена равнина. Фигурите показват видовете лостове и макари и техните основни елементи.