Oбразователни продукти
 
 

Табло Преходи между състоянията на веществата 100 х 70 см

Таблото изобразява всички агрегатни състояния и преходите между тях в двете посоки. За улеснение на ученици и учители при решаването на физични задачи, към таблото са дадени и таблици със стойностите на температурата на топене, специфичната топлина на топене, температурата на кипене и специфичната топлина на изпарение на някои вещества.
Размери: 100/70 см.